Jaufré Rudel (1113-1170)
Recueil: chansons

No sap chantar qi so non diNo sap chantar qui so non di,
Ni vers trobar qui motz no fa,
Ni conoys de rima quo's va
Si razons non enten en si.
Pero mos chans comens'aissi
Com plus l'auziretz, mais valra.

Nuils hom no'ys meravilh de mi
S'ieu am so que no veyrai ja,
ni nulha res ta mal no'm fa
quo so qu'anc de mos huelhs no vi,
ni no'm dis ver ni no'm menti,
ni no sai si ja so fara.

Colp de joy me fier, que m'auci,
ab poncha d'amor que'm sostra
lo cor don la carns magrira,
se'm breu merce no'l pren de mi.
E anc hom tan gen no mori
ab tan dous mal, ni non s'escha.

Anc ta suau no m'adormi
que mos esperitz no fos la,
a la belha que mon cor a,
on mey voler fan dreg cami.
E pot ben dir sa man m'auci,
que mais tan fizel non aura.

Un'amor londanha m'auci,
e'l dous dezirs propdas m'esta
e quan m'albir qu'eu me'n an la
en forma d'un bon pellegri,
mey voler son sai; anc issi
de ma mort qu'estiers no sera.

Peironet, passa riu, di-li
que mo cors a lieys passara,
e si li platz alberguar m'a,
per que'l parlamen sera fi.
Mal me faderon mey pairi,
s'amors m'auci per lieys que m'a.

Bos es lo vers, s'ieu no'y falhi,
ni tot so que y es ben esta,
e sel que de mi l'apenra
guard-si que res no m'i cambi!
Car si l'auzon en Caerci
lo vescoms ni'l coms en Tolza.

Bos es lo sos, e faran-hi
quasqus don mos chans gensara.

 


Jaufré Rudel

 

02jaufrerudel