Bertran de Born (1140-1215)
Poèmes

Sirventes: Un sirventes cui motz no falhUn sirventes cui motz no falh
Ai fait, qu'anc no·m costet un alh,
Et ai apres un' aital art
Que, s'ai fraire, germa ni quart,
Part li l'ou e la mealha,
E s'el pois vol la mia part,
Eu l'en giet de comunalha.

Tot lo sen ai dintz lo seralh,
Sitot m'an donat gran trebalh
Entre n'Ademar e'n Richart:
Lonctemps m'an tengut en regart,
Mas aras an tal trebalha
Que lor enfan, si·l reis no·ls part,
N'auran pro en la coralha.

Guilhems de Gordo, fort batalh
Avetz mes a votre sonalh,
E eu am vos, si Deus me gart!
Pero per fol e per musart
Vos tenen de la fermalha
Li dui vescomte, e es lor tart
Que siatz en lor frairalha.

Tot jorn contendi e·m baralh,
M'eserim e·m defen e·m tartalh,
E·m fon om ma terra e la m'art
E·m fa de mos arbres eissart
E mescla·l gra en la palha,
E non ai ardit ni coart
Enamic qu'ar no m'assalha.

Totjorn ressolli e retalh
Los baros e·ls refon e·ls calh,
Que cujava metec en eissart;
E sui be fols quar m'en regart,
Qu'il son de pejor obralha
Que non es lo fers saint Leunart,
Per qu'es fols qui s'en trebalha.

Talairans no trota ni salh,
Ni no·s mou de son arenalh
Ni no geta lanza ni dart,
Anz viu a guisa de lombart.
Tant es farsitz de nualha
Que, quan l'autra gens si compart,
El s'estendilha e badalha.

A Peiregors, pres del muralh,
Tan que·i posca om getar ab malh,
Venrai armatz sobre Baiart,
E se·i trob Peitavi pifart,
Veiran de mon bran com talha,
Que sus el cap li farai bart
De cervel mesclat ab malha.

Baro, Deus vos salv e vos gart
E vos ajut e vos valha
E·us do que digatz a'n Richart
So que·l paus dis a la gralha.

 


Bertran de Born

 

02 bertran de born